فواید مدیتیشن

سیستم عصبی بدن، که بخشی از یک مکانیسم کنترل فوق العاده پیچیده است، به سه قسمت تقسیم می شود. سیستم های عصبی مرکزی، محیطی و خودمختار. این سیستم‌ها نحوه عملکرد و درک جهان خود را از طریق حواس کنترل می‌کنند و...

ویدیوها

پوسترهای مرتبط

اطلاعات بیشتر