لینک ها

جمع

سوادیستان

تظاهرات فیزیکی: شبکه آئورت
تعداد گلبرگ/شبکه ​​فرعی: ۶ عدد
عنصر: آتش
کنترل: کلیه، کبد، طحال، پانکراس، رحم، روده
ویژگی ها: خلاقیت، توجه خالص. میل ناب، دانش ناب
محل در دست: شست

چاکرای سوادیستان مانند یک ماهواره در اطراف چاکرای نابی و وید حرکت می کند و حس زیبایی شناسی، هنر، موسیقی، قدردانی و ارتباط ما با طبیعت را برای ما فراهم می کند. از اندام های گوارشی ما مراقبت می کند و انرژی پویا را برای انجام کارهای فیزیکی، ذهنی و خلاقانه به ما می دهد.

کیفیت سوادستان دانش محض است (نیرمالا ویدیا)، علم به چیزهایی که به معنای مطلق هستند. این دانش باید توسط خودمان به طور مستقیم تجربه شود نه از طریق یک آژانس خارجی.

کلید خلاقیت واقعی در دستیابی به وضعیت آگاهی بی فکر (nirvichar samadhi) است. مثل دریاچه ای ساکت و بی حرکت، تمام زیبایی های خلقت اطرافت، در درونت منعکس شده است. شما تبدیل به فلوت می شوید، کانالی بدون نفس برای موسیقی الهی ارتعاشات. تو به قول شاعر «قلبی هستی که تماشا می کند و می گیرد».