فواید مدیتیشن

سیستم عصبی بدن، که بخشی از یک مکانیسم کنترل فوق العاده پیچیده است، به سه قسمت تقسیم می شود. سیستم های عصبی مرکزی، محیطی و خودمختار. این سیستم‌ها نحوه عملکرد و درک جهان خود را از طریق حواس کنترل می‌کنند و...

ویدیوها

پوسترهای مرتبط

اطلاعات بیشتر

فواید مدیتیشن

سیستم عصبی بدن، که بخشی از یک مکانیسم کنترل فوق العاده پیچیده است، به سه قسمت تقسیم می شود. سیستم های عصبی مرکزی،...

مدیتیشن چیست؟

با وجود همه محبوبیت آن، امروزه تعداد کمی از ما واقعاً می دانیم مدیتیشن چیست. برخی مدیتیشن را تمرکز ذهنی بر چیزی می...